Français
  

"Mirna hridi koju
mračni raspad ruši...."

Stefan Malarme (Stéphane Mallarmé), 1877.

IZDANJE JVE I ARKZIN

mracni raspad, alen badju

O KRAJU DRŽAVNE ISTINE
Napisane neposredno po padu Belinskog zida, Badjuove teze o nužnosti deetatizacije politike i mišljenja, procesu koji po autoru jedini može da prepozna istinito u politici, teze su zapravo o principijelnom odvajanju politike od države (ili "subjektivnog" i "objektivnog" u pogledu politike i istorije), eksperimentišući formu veličanstvene, materijalističke poeme Nepristajanja. Obraćajući se u predgovoru postsocijalističkom čitaocu, autor naočigled dva tipa uobičajenih veza između filozofije i politike otelotvorenih u formi tiranina (staljinizam) ili sofiste (liberalna demokratija), naslućuje novi tip eksplozivnih veza između politike i filozofije, večno odvezivanje (déliaison) politike i mišljenja od sedimenata državne politike.

D'un désastre obscur, Edition de l'Aube, 1991

Mračni raspad, O kraju Državne istine, englesko + hrvatskosrpsko izdanje sa pogovorom na srpskohrvatskom
Izdanje: Jan Van Eyck Academie, Maastricht i Arkzin, Zagreb, 2009
Prevod srpsko-hrvatsko-srpski: Ozren Pupovac, Ivana Momčilović

"Prva verzija prevoda ovog teksta nastala je na srpskohrvatskoj varijanti hrvatskosrpskog jezika 1995. godine. Povodom ovog prevoda i konferencije u Beogradu koju je "Mračni raspad" trebalo da osvetli, Alen Badju je tada napisao danas, nažalost, izgubljen tekst, «Pravac Istok-Zapad». Četrnaest godina kasnije, prevodilac se odlučuje za korigovanu, hrvatskosrpsku varijantu srpskohrvatskog jezika, sa pogovorom na srpskohrvatskom. Jugoslovenska komunistička invarijanta strpljivo smeštena u četrnaest godina nemogućeg i odlaganog objavljivanja, potvrđuje osnovnu tezu knjige, komunističke večnosti koja nužno izlazi iz svog vremena i obavezni je poliglota."

Iz Prevodilačkih beleški (o politici prevoda)
Mračni raspad, Alen Badju, grafička obrada: Katja Gretzinger

 

najnovija izdanja
Poetika Znanja
Žak Ransijer
Poetika Znanja
Izdanje Edicija Jugoslavija, Mart 2010, biblioteka SVESKE
zidne novine
Na slobodnoj teritoriji Rijeke, u okviru oktobarske konferencije "Moje, tvoje, naše", održaće se debata sa radnicima iz grada, regiona i Evrope, na temu solidarnosti ...dalje
EDICIJA JUGOSLAVIJA- BOLJE IZDATI KNJIGE NEGO DRUGOVE!