Srpski
  
Foire de livre, Belgrade, octobre 2008
Archives – photographies

 

  
1, 2, 3
arhiva - fragmenti

Iz razgovora sa Alenom Badjuom

1)
Vaš izlazak na političku scenu Francuske u smislu politike jedine dostojne tog imena, dakle Politike ljudi i ne politike Države, paralelan je sa Vašim akademskim radom. U Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, osim revolucionara prve generacije koji su učestvovali od "prvog dana" u revolucionarnom radu, odnosno pre i posle ulaska Komunističke partije Jugoslavije u ilegalu, uloga intelektualaca pripala je, sa jedne strane, državnoj nomenklaturi ili, sa druge, profesionalnim disidentima. Onima koji su, u poslednjem slučaju, transformisali svoju opoziciju prema politici na vlasti u profesiju, po cenu odsustva istinskog emancipatorskog potencijala toga što zagovaraju (jugoslovensko disidenstvo, a sada i opozicionarstvo državica koje su iz nje stasale, počiva uglavnom na mitologiji civilnog duštva, višepartijskog sistema i onoga što nazivate kapitalo-parlamentarzimom). U Francuskoj nam se naprotiv čini da je obavezni deo biografije intelektualaca bio "militantni period". Drugim rečima, teško je naći osobu sa javnom biografijom koja nije makar 5 minuta provela u nekoj "revolucionarnoj" organizaciji, čak i po cenu naknadnog potpunog gubitka sećanja na to. Stiče se tako utisak da militantni duh u Francuskoj ...dalje

 

LES DERNIERES EDITIONS
4 mai 1968
Alain Badiou
4 mai 1968
Conférence de Clermont Ferrand, édition Edicija Jugoslavija, 2009, bibliothèque SVESKE /CAHIERS/
DAZIBAO
Sur le territoire libre de Rijeka, dans le cadre à l’occasion de la conférence d’octobre intitulée "Mien, tien, nôtre", une discussion sur le thème de la Solidarité aura lieu avec des travailleurs de la ville et de la région. Bientôt, plus de détails sur l’exposé d’Alain Badiou dans le cadre de cette conférence ainsi que sur le programme des 3 jours. ... suite