Français
  
NOVA KNJIGA

Radosna vest: konačno nova bilingvalna (sh/ engleski) knjiga Edicije Jugoslavija: “Nepredvidiva prošlost budućnosti, O političkom potencijalu utopije”. 100 godina jednog Prvog Maja, 100 godina jednog do sada neotkrivenog naučno-fantastičnog dečijeg socijalno-utopijskog romana o novom obrazovanju. Piše: anonimna Mala Zora. Beograd 1924, a sada 2024-e, svuda. Uskoro više o promocijama knjige. Hvala svima koji su u ovoj višegodišnjoj avanturi ucestvovali!

 

Edicija Jugoslavija / Phd in One Night / Les Orangeries de Bierbais / Založba Sophia

 

Naručite knjigu na mejl adresu phdinonenight@gmail.com sa naznakom: nova knjiga.

 

 


NEW BOOK

 

Great news: finally a new bilingual book from our samizdat Edicija Jugoslavija: “Unpredictable past of the future, political potential of utopia”. 100 years of one First May, 100 years of one a hitherto undiscovered science-fiction children’s social-utopian ecological-feminist novel about new education. Written by the anonymous Mala Zora (Little Aurora). Belgrade, 1924 and now in 2024, everywhere. More about book promotions soon. Thank you to everyone who participated in this multi-year adventure!

 

Edicija Jugoslavija / Phd in One Night / Les Orangeries de Bierbais / Založba Sophia

 

Order the book to the email address phdinonenight@gmail.com with the subject: new book.

 

 

 

najnovija izdanja
Poetika Znanja
Žak Ransijer
Poetika Znanja
Izdanje Edicija Jugoslavija, Mart 2010, biblioteka SVESKE
Emancipovani 
              gledalac
Žak Ransijer
Emancipovani
gledalac

Izdanje Edicija Jugoslavija, Mart 2010, biblioteka SVESKE


Obaveštenje

Sa zadovoljstvom obaveštavamo sve zainteresovane da se naša prva izdanja mogu naći u Beogradu, u knjižari distrubucione kuće Krug Centar, Tržni centar "Staklenac", na drugom spratu, kao i u svim knjižarama sa kojima ovaj distributer sarađuje diljem Srbije, ali i u Hrvatskoj i uskoro Sloveniji.
Više informacija: Krug Commerce, tel/fax 011 2401433

Na sajmu knjiga, prva izdanja su dostupna na štandu DELFI, hala 14.

...dalje