Français
  
ALEN BADJU ( Alain Badiou)
Kog realnog je ova kriza spektakl?


Obrušavanje berzi je obrušavanje mesožderskog kapitalizma u toku, po svojoj prirodi, iracionalnog. Povratak realnom se nameće.

Takvom kakvu nam je predstavljaju, planetarna finansijska kriza liči na jedan od onih loših filmova zakuvanih u fabrici unapred skovanog uspeha koju danas nazivamo "bioskopom". Ništa ne nedostaje, uključujući zastrašujuće obrte: nemoguće je sprečiti crni petak, sve se ruši, sve će se tek srušiti.

No, nada  ipak postoji. Na pročelju scene, unezverena i zbijena kao u filmovima katastrofe, mala četa moćnika, vatrogasaca monetarnog požara, Sarkozi, Paulson, Merkel, Braun i ostali Trišei *, u bezdan centralne rupe - odvlači hiljade milijardi. 

"Spasiti banke!", taj plemeniti humanistički demokratski krik, promalja se iz svih političkih i medijskih grudi. Za direktne učesnike (glumce) filma, drugim rečima za bogate, njihove sluge, njihove parazite, one koji im zavide i one koji im laskaju, happy end je verujem, osećam, neizbežan - uzimajući u obzir šta su danas i svet i politike u igri.

Okrenimo se stoga radije prema gledaocima ovog šoua, preneraženoj gomili koja kao udaljenu graju sluša duvanje u rog banaka u bezizlazju, nagađa iznurujuće vikende slavne trupice šefova vlada, vidi u prolazu cifre koliko gigantske toliko i mračne i mahinalno sa njima upoređuje sopstvene prihode, ili čak za značajni deo čovečanstva, čist i jednostavni ne-prihod kao gorak i istovremeno hrabri talog sopstvenog života. Kažem da tu leži realno, do koga ćemo doći samo ako se odvojimo od ekrana spektakla da bismo u obzir uzeli nevidljivu masu onih za koje film katastrofe, uključujući šećernu vodicu od raspleta ( Sarkozi ljubi Merkel i svi plaču od sreće), nikada nije bio ništa drugo do teatar senki.

Poslednjih nedelja se često govorilo o  "realnoj ekonomiji" (proizvodnji dobara). Njoj je suprotstavljana irealna ekonomija (spekulacije), izvor svih zala, s obzirom da su njeni agenti postali "neodgovorni" , "iracionalni" i "lovci na plen". To razlikovanje je, naravno, apsurdno. Finansijski kapitalizam je već pet vekova osnova samog kapitalizma. Što se vlasnika i animatora tog sistema tiče oni su, po definiciji, "odgovorni" isključivo za profite, njihova "racionalnost" je samerljiva sa zaradom, a lovci na plen, ne samo da jesu, već imaju zadatak da budu.

Nema dakle ničeg "realnijeg" u magacinu kapitalističke prozivodnje, kao ni na njegovom spratu trgovine ili njegovom spekulativnom odeljenju. Povratak realnom neće moći da bude pokret koji vodi od loše "iracionalne" spekulacije ka zdravoj proizvodnji. On je povratak životu, momentalni i promišljeni, svih onih koji nastanjuju ovaj svet. Sa tog mesta možemo da posmatramo kapitalizam bez našeg daljeg onemoćavanja, uključujući i film katastrofe koji nam se nameće ovih dana. Realno nije ovaj film, nego sala.

Šta vidimo, tako preobraćeni, tako okrenuti? Vidimo, ono što se zove videti, od davnina jednostavne i poznate stvari: kapitalizam nije ništa drugo nego banditizam, iracionalan u svojoj suštini i pustošilac u svojoj budućnosti. Onaj koji je uvek naplaćivao nekoliko  kratkih decenija divlje nejednakog prosperiteta - krizama u kojima su nestajale astronomske količine vrednosti, kaznenim krvavim ekspedicijama u svim zonama od njega procenjenim strateškim i pretećim i svetskim ratovima u kojima je sebi poboljšavao zdravlje.

Ostavimo filmu krize, tako viđenom, njegovu didaktičku snagu. Usuđujemo li se još uvek, naspram života  ljudi koji ga gledaju, da se dičimo sistemom koji vraća organizaciju kolektivnog života na najniže impulse, na gramzivost, rivalitet, mahinalni egoizam? Da hvalimo "demokratiju" u kojoj  su rukovodioci tako nekažnjeno sluge privatnog finansijskog prisvajanja koja bi iznenadila i samog Marksa, onog koji je šta više ocenio pre stošezdeset godina vlade kao "zastupnike kapitala"? Da tvrdimo da je nemoguće zapušiti rupu ‘’socijalnog osiguranja", ali da se mora zapušiti, ne brojeći milijarde, bankarska rupa?

Jedina stvar koju možemo da poželimo u ovoj aferi jeste da se ta didaktička moć nađe u poukama koje će izvući narod, a ne bankari, vlade koje ih služe i novine koje služe vladama – o celoj toj mračnoj sceni. Vidim dva  artikulisana nivoa tog povratka prema realnom. Prvi je jasno politički. Kao što je film pokazao, "demokratski" fetiš nije ništa drugo do revnosna usluga bankama. Njegovo pravo, tehničko ime,  predložio sam ga već odavno, jeste: kapitalo-parlamentarizam. Došlo je dakle do toga, kao što višestruka iskustva već dvadeset godina pokazuju, da je potrebno organizovati politiku jedne druge prirode.

Ona jeste i biće nesumnjivo još dugo na distanci od Drzavne moći. Ta politika počinje na razini realnog, praktičnim savezom ljudi koji su momentalno najviše na raspolaganju da je osmisle: novih proletera iz Afrike i odasvuda i intelektualaca naslednika političkih borbi poslednjih decenija. Ona će se proširiti, u odnosu na ono što će  biti u mogućnosti da učini, tačku po tačku. Neće održavati nikakvu vrstu  organskog odnosa sa postojećim delovima  i sistemom, izbornim ili institucionalnim, koji ih održava u životu. Ona će osmisliti novu disciplinu onih koji nemaju ništa, njihov politički kapacitet, novu ideju onoga što će biti njihova pobeda.

Drugi nivo je ideološki. Potrebno je preokrenuti staru presudu po kojoj smo svi u "kraju ideologija". Danas veoma jasno vidimo da taj navodni kraj nema druge realnosti do zapovesti "Spasimo banke". Ništa nije važnije od ponovnog pronalaženja strasti za idejama kao i suprotstavljanja generalne hipoteze, anticipiranog uverenja u jedan potpuno drugačiji tok stvari - svetu kakav jeste. Škodljivom spektaklu kapitalizma, suprotstavljamo realno ljudi, postojanje svih u čistom pokretu ideja. Motiv emancipacije čovečanstva nije ništa izgubio od svoje snage. Reč "komunizam", koja je dugo imenovala tu snagu, svakako je  bila omalovažena i prostituisana.

Ali danas, njen nestanak služi isključivo održavaocima reda, grozničavim akterima (glumcima) filma katastrofe. Mi ćemo oživeti tu reč, u njenoj novoj jasnoći. Onoj koja je takođe njena nekadašnja vrlina, kada Marks kaže da "komunizam prekida na najradikalniji način sa tradicionalnim idejama" i da na površinu izvlači "udruživanje u kome je slobodan razvoj svakoga uslov za slobodan razvoj svih".

Totalni prekid sa kapitalo-parlamentarizmom, politika osmišljena na razini realnog ljudi, suverenost ideje:  sve je tu, što nas oslobađa od filma krize i vodi ka fuziji žive misli i organizovane akcije.* Žan-Klod Triše (Jean-Claude Trichet), predsednik Centralne evropske banke. Njegovo ime se izgovara triše što na francuskom znači još i "prevariti, varati" (tricher). Autor teksta se očigledno poigrava sa ovim homofonima.


 

najnovija izdanja
Poetika Znanja
Žak Ransijer
Poetika Znanja
Izdanje Edicija Jugoslavija, Mart 2010, biblioteka SVESKE
zidne novine
Na slobodnoj teritoriji Rijeke, u okviru oktobarske konferencije "Moje, tvoje, naše", održaće se debata sa radnicima iz grada, regiona i Evrope, na temu solidarnosti ...dalje
EDICIJA JUGOSLAVIJA- BOLJE IZDATI KNJIGE NEGO DRUGOVE!